Privacy Policy Studio Wildernis

Inhoudsopgave

  1. Inleiding. 2
  2. Doel gegevens. 2

2.1        Portfolio. 2

2.2        Contact opnemen. 3

2.3        Factureren. 3

2.4        Google Analytics. 3

  1. Ontvangers. 3

3.1        Strato. 3

  1. Opslag periode. 4

4.1        Contact opnemen. 4

4.2        Factureren. 4

4.3        Google Analytics. 4

  1. Beveiliging. 5
  2. Uw rechten. 5

6.1        Recht op inzage. 5

6.2        Recht op rectificatie. 5

6.3        Recht op overdracht 5

6.4        Recht op wissen van gegevens. 5

6.5        Recht op het indienen van een klacht 6

6.6        Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar) 6

  1. Plichten. 6

1.    Inleiding

Op 25 mei 2018 is de AVG ingegaan. De AVG is de privacywet die per 25 mei 2018 in werking treedt binnen Europa. De wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en dit zorgt ervoor dat ik u op de hoogte moet stellen van hoe Studio Wildernis met uw persoonsgegevens omgaat.

Studio Wildernis is een kleinschalige studio in Rotterdam wat zich voornamelijk focust op motion graphics en 3D animatie voor audiovisuele projecten. Jord de Wilde, eigenaar en oprichter van Studio Wildernis, specialiseert zich in 3D en motion design.

Wanneer u Studio Wildernis inzet voor uw project worden er persoonsgegevens verzamelt. Het is voor u van belang dat u weet wat er met deze gegevens gebeurt, hoe lang deze bewaart zullen worden en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven.

Wanneer u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Studio Wildernis, neem contact op:

| jord@studiowildernis.nl | 06 42178165 | Cordell Hullplaats 249 | 3068 VE | Rotterdam |
Btw. Nr.: NL 207716328B01 | KVK Nr. 60569638

Studio Wildernis is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Jord de Wilde.

2.    Doel gegevens

Voor een aantal zaken worden uw persoonsgegevens verzameld door Studio Wildernis. Deze zaken zijn hieronder toegelicht.

2.1  Portfolio

Omdat Studio Wildernis een bedrijf is gericht op 3D en motion graphics zal er op de website van Studio Wildernis (www.studiodwildernis.nl) een portfolio te zien zijn. Dit portfolio bestaat uit eerder gemaakt werk en bevat het jaartal waarin het gemaakt is, voor wie het gemaakt is, en wat de rol van Studio Wildernis daarin was. Wanneer u Studio Wildernis inzet en u geeft toestemming dat het product gedeeld wordt op de website van Studio Wildernis, zullen deze gegevens daar ook bij staan. Uw product en de gegevens worden weergeven met als doel dat andere potentieel geïnteresseerde partijen kunnen zien wat het vorige werk was van Studio Wildernis en welke kwaliteit er verwacht kan worden van Studio Wildernis. Er zal mondeling (ook telefonisch) of tekstueel (e-mail, WhatsApp, SMS) toestemming gevraagd worden voor het delen van het gemaakte project voor uw bedrijf.

2.2  Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Studio Wildernis via mail, dan worden de gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 5 jaar bewaart.

Op het moment dat u contact opneemt met Studio Wildernis via de telefoon, dan wordt uw telefoonnummer bewaart op het toestel van Jord de Wilde. Eventueel wordt hier een naam aangegeven en in de contacten gezet van Jord de Wilde. Wanneer uw e-mail (en de bijbehorende gegevens) of uw telefoonnummer wordt opgeslagen binnen Studio Wildernis, geeft dit Studio Wildernis de kans op een later moment nog eens contact met u op te kunnen nemen.

2.3  Factureren

Wanneer u bij Studio Wildernis een dienst heeft aangenomen, zullen hier bepaalde kosten voor worden verrekend. Studio Wildernis stuurt u op zo’n moment een factuur, waarop uw (voor Studio Wildernis bekende) gegevens op zullen staan. Deze facturen zullen bewaard worden binnen het boekhoudingssysteem dat Studio Wildernis gebruikt. De facturen en uw gegevens binnen die facturen zullen gebruikt worden voor de btw-aangifte, inkomstenbelasting en bij controle van de belastingdienst.

2.4  Google Analytics

De gegevens die worden verzameld op de website van Studio Wildernis (www.studiowildernis.nl) komen terecht bij Google Analytics. De gegevens die zijn verzameld zijn anoniem en zijn niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics. De gegevens die bewaart zullen worden zijn bijvoorbeeld hoelang u spendeert op de site van Studio Wildernis, of welke pagina’s u veel bezoekt. Ook wordt bijgehouden vanuit welke landen de website bekeken wordt.

3.    Ontvangers

Studio Wildernis ontvangt uw gegevens voornamelijk via de website (www.studiowildernis.nl) of via e-mail. De gegevens die worden ontvangen en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

3.1  Strato

De mails die u verstuurt naar Studio Wildernis zullen binnenkomen op het e-mailadres van het bedrijf (jord@studiowildernis.nl). Dit e-mailadres staat in beheer bij Strato, evenals de website van Studio Wildernis (www.studiowildernis.nl). Dit betekend voor uw dat wanneer u mailt naar jord@studiowildernis.nl Strato deze mails host en dat de desbetreffende mails worden opgeslagen op de servers van Strato. De website en back-ups van de website worden ook gehost door Strato en die gegevens worden ook opgeslagen op de servers van Strato.

4.    Opslag periode

Uw gegevens worden voor een langere tijd bewaard door Studio Wildernis, ook na het uitvoeren van activiteiten, tenzij Studio Wildernis op grond van een wettelijke regeling uw gegevens niet langer mag bewaren. Ook wanneer ervan uit gegaan wordt dat er een langer dienstverband aan komt in de toekomst, zullen uw gegevens bekend blijven bij Studio Wildernis. Dit wordt dan mondeling of tekstueel besproken.

4.1  Contact opnemen

Wanneer u contact opneemt met Studio Wildernis gaat dit via de website, via de e-mail of telefonisch. Uw e-mailadres wordt opgeslagen binnen de server van Strato en zal voor een onbepaalde tijd opgeslagen worden. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens binnen deze server worden opgeslagen kunt u altijd bellen naar 06 42178165. De e-mails die u stuurt kunnen voor onbepaalde tijd bewaard worden.

4.2  Factureren

Wanneer u een dienst heeft afgenomen bij Studio Wildernis zal er een factuur worden opgesteld. Dit factuur zal worden bewaard binnen Manager.io en wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Deze facturen worden later verwerkt door boekhouder Eric Timmermans van het bedrijf Easy Taks B.V. in Zoetermeer. Uw gegevens en bedragen kunnen dus worden ingezien door deze derde partij.

4.3  Google Analytics

De gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

5.    Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Studio Wildernis of door eerdergenoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Studio Wildernis. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

Ieder kwartaal wordt er een online back-up gemaakt van de zakelijke boekhouding op Google Drive.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

6.    Uw rechten

6.1  Recht op inzage

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Studio Wildernis vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Studio Wildernis. U krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

6.2  Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Studio Wildernis.

6.3  Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Studio Wildernis opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Studio Wildernis al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

6.4  Recht op wissen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Studio Wildernis vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

6.5  Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Studio Wildernis niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/klacht-over-de-autoriteit-persoonsgegevens

6.6  Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Studio Wildernis uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via jord@studiowildernis.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

7.    Plichten

Studio Wildernis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Studio Wildernis via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om contact te kunnen behouden en u eventuele producten toe te sturen. Eventuele rekeningnummers, btw-nummers en KVK-nummers zijn nodig om te kunnen factureren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Studio Wildernis de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Studio Wildernis met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Studio Wildernis behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Studio Wildernis dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Studio Wildernis te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

| jord@studiowildernis.nl | 06 42178165 | Cordell Hullplaats 249 | 3068 VE | Rotterdam |
Btw. Nr.: NL 207716328B01 | KVK Nr. 60569638 |

Dit document is voor het laatst opgemaakt op 4-8-2021